Kontakt

GolfWest Stockholm är paraplyorganisation/samlingsnamn för anläggningarna på Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm, som består av Troxhammar Golf AB (publ) och dotterbolaget Mälarö Golf AB. Bolagen driver och sköter driften på de båda anläggningarna Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm med 57 golfhål. (18+18+12+9), övningsområden, korthålsbanor och 2 restauranger samt med 2 padelbanor och en indoor golfhall på Troxhammar GK.

Troxhammar Golf AB (publ.)  äger golfanläggningen på Troxhammar GK vilken omfattar 112 hektar mark. I bolaget finns 1.167 aktieägare/aktieposter.

Mälarö Golf AB arrenderar golfanläggningen på Mälarö GK Skytteholm av KfS Stockholm vilken omfattar 110 hektar mark.

Tillsammans driver och utvecklar bolagen de två golfanläggningarna på Ekerö och medlemmarna i Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm kan då spela på båda anläggningarna mot en spelavgift.

Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm bedriver den idrottsliga verksamheten på respektive klubb där man har ett nyttjanderättsavtal med respektive bolag.

Kontakta oss

Har du funderingar eller andra saker du vill ha kontakt med oss på GolfWest Stockholm kring så fyll i formuläret så kontaktar vi dig!


Du måste fylla i alla fält märkta med stjärna.