GOLF SOM FRISKVÅRD

Information om friskvårdsbidrag

Här finns information till dig som har möjlighet att få friskvårdsbidrag från din arbetsgivare.

Vad kan friskvårdsbidraget användas till?

 • Skatteverket kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.
 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

 Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter som vi erbjuder på GOLFWEST, Troxhammar GK och Mälarö GK Skytteholm:

 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange (rangebollar/rangekort)
 • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Spel på footgolfbanan (motsvarar greenfeeavgift)

Kvitto

 • Varje gång du köper greenfee, rangekort eller lektioner får du ett kassakvitto.
  Om din arbetsgivare kräver att ditt namn står på kvittot, vänligen säg till i förväg så att vi kan skriva in ditt namn på kvittot
 • Våra fakturor för årsavgifter är specificerade med moms och tydligt uppdelade på vad som avser spelavgift respektive medlemsavgift.
 • Behöver du ett kvitto på din betalning av årsavgiften rekommenderar vi att ni betalar med kort inloggad på Min Golf. 
 • Du hittar obetalda avgifter under Mina sidor-Mina betalningar.