Junior

Samverkan mellan Troxhammar och Mälarö golfklubbar ger en solid juniorverksamhet!

JUNIOR

INOM KORT PRESENTERAR VI TRÄNINGSSTRUKTUREN OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER FÖR JUNIORER UNDER 2022.

Vi vill att varje spelare som deltar och utvecklas inom juniorverksamheten ska fortsätta vara golfare genom hela livet. När de längre fram ser tillbaka på tiden som junior ska den vara något av det roligaste de gjorde. Genom en bra blandning av attraktiv golfträning & ett engagerat och kunnigt ledarskap ska vi ge varje ung spelare möjlighet att utvecklas inom idrotten golf efter sina förutsättningar och ambitioner.

Sedan en tid tillbaka verkar vi för att utveckla ett nära samarbete mellan Mälarö GK och Troxhammar GK. Ett arbete som under det kommande verksamhetsåret intensifieras för juniorerna med ett samordnat träningsupplägg, aktiviteter och ett gemensamt ledarskap. Syftet är att på ett bättre sätt än i dag utveckla redan aktiva juniorer men också att locka nya flickor och pojkar till att vilja utöva vår idrott, golfen. Ett starkt samarbete mellan klubbarna är en naturlig utveckling mot framtiden och ger juniorverksamheten fantastiska förutsättningar för att vara välmående och attraktiv.

Vår organisation för juniorverksamheten

Britt Bergström
Ordförande Juniorkommitteen
Robert Larsson
PGA-Ansvarig Tränare
Viktor Jansson
PGA-Tränare Mälarö GK Skytteholm
Mikael Hällgren
PGA-Tränare Troxhammar GK
Mia Widell
Juniorkommittén
Rasmus Ljungberg
Juniorkommittén
Anders Lennerman
Juniorkommittén
Johan Dohlvik
Juniorkommittén
Johan Eriksson Tapper
Admin